Pagrindinis Renginiai Nuo žuvininko iki Onegino Dvi Aleksandro Puškino lyrikos rinktinės

Dvi Aleksandro Puškino lyrikos rinktinės

image

1949 metais buvo minimos 150-ios poeto gimimo metinės. Šia proga buvo išleista Puškino poezijos rinktinė lietuvių kalba „Puškino lyra. 1799-1949“. Paruošė ir redagavo Aleksys Churginas, atsakingasis redaktorius Antanas Venclova. Įvadinį biografinį straipsnį paruošė Ed. Viskanta. Jis pats rinktinę apibūdino taip: „Šiame, jubiliejiniame, leidinyje sudėti naujai išversti ar iš pagrindų perredaguoti Puškino lyrikos dalykai ir pirmukart lietuviškai pasirodą Puškino kūriniai“.

Po 26 metų – 1975 m. – buvo išleista panaši knyga, kuri buvo pavadinta „Lyrika“. Įdomu tai, kad specialiai šiai rinktinei naujai išversti eilėraščiai, kurie pasirodė „Puškino lyroje“ ir daugeliu atveju tai padarė tie patys vertėjai. Šioje knygoje naujai išversti 26 eilėraščiai, kiti redaguoti bei palikti „neredaguoti vertimai, priklausą literatūriniam palikimui“ (citata iš Pastabų ir paaiškinimų skyriaus).

Galima sakyti, kad tai labai panašios knygos. Jų abiejų sudarytojai ir redaktoriai siekė išleisti naujas išsamias Puškino kūrinių rinktines. Į abu leidinius buvo įtraukti kūriniai, prieš tai neversti į lietuvių kalbą. Abiems leidiniams buvo redaguoti seniau daryti vertimai. Taigi abi knygos siekė pristatyti naują, „pagerintą“ Puškino kūrinių leidimą. Kviečiame palyginti skirtingus tų pačių eilėraščių vertimus.