Pagrindinis Renginiai Nuo žuvininko iki Onegino Eduardо Volterio knyga „Puškino lietuviški vertimai“ (1904 m.)

Eduardо Volterio knyga „Puškino lietuviški vertimai“ (1904 m.)

image

Kovo 6 dieną gimė žymus baltistas – kalbininkas, etnografas ir archeologas Eduardas Volteris (1856—1941). Literatūriniame A. Puškino muziejuje saugomas vienas iš daugybės jo mokslinių darbų – 1904 metais Sankt Peterburge išleista knyga „Puškino lietuviški vertimai. Su E. A. Volterio trumpomis pastabomis ir įžanga“. Šiame leidinyje surinkti tekstai išspausdinti lotyniškomis raidėmis, nors lietuviškos spaudos draudimas vis dar galiojo (Volterio darbas išleistas 1904 metų sausio mėnesį, o spaudos draudimas panaikintas tų pačių metų gegužės mėnesį). Toks leidinys tapo įmanomas dėl to, kad E. Volteris viešino šiuos tekstus moksliniais, lietuvių kalbos tyrimo, tikslais. Taip, pavyzdžiui, čia nurodytas kiekvieno žodžio kirčio ženklas. Taip pat Volteris komentuodamas publikuojamus tekstus nurodo, kad skiriasi jų ortografiniai teksto perdavimo principai ir pan.

Muziejaus egzempliorius turi autoriaus autografą – tai dovanojimo užrašas „Daktarui Basanavičiui“. E. Volteris ir J. Basanavičius buvo pažįstami, bendrai dalyvavo visuomeninėje ir mokslinėje veikloje. Vėliau šis knygos egzempliorius buvo padovanotas Lietuvių mokslo draugijai, dar vėliau jis atsirado Literatūrinio A. Puškino muziejaus fonduose.

Knygoje paskelbti lietuviški A. Puškino dramų „Šykštusis raitelis“ ir „Undinė“ vertimai. Vertimų autorius – Pranas Vaičaitis (Sekupasaka) (1876—1901); visas leidinys skirtas jo atminimui. Knygos įžangoje paminėta, kad talentingas vertėjas ir poetas dėl lietuviškos raštijos padėties „galėjo tik slapčia dalyvauti šiuolaikinėje literatūroje“. Jo vertimai ir autoriniai eilėraščiai iki šio rinkinio galėjo pasirodyti tik Amerikos lietuvių spaudoje.

Taip pat leidinyje yra S. Dagilio verstos „Eugenijaus Onegino“ ištraukos, M. Lermontovo eilėraštis „Trys palmės“ ir M. Kolcovo eilėraštis „Tinginiui“.