Pagrindinis Renginiai Pažintis su eksponatais Gyvenamojo namo pamatų nuotraukos paslaptis

Gyvenamojo namo pamatų nuotraukos paslaptis

image

Literatūrinio A. Puškino muziejaus fonduose saugoma nuotrauka iš Grigorijaus ir Varvaros Puškinų šeimos archyvo. Daugelį metų šis atvaizdas neturėjo tikslaus apibūdinimo. Muziejaus inventorinėje knygoje randamas toks šios nuotraukos (F-28, įtrauktos į muziejaus pagrindinio fondo rinkinį „Fotonuotraukos“) aprašymas: „Pamatų pašventinimas. Data: XIX–XX a., iki 1935 m. Sukūrimo vieta nežinoma.“ Vėliau, 2004 m., internetinėje muziejaus svetainėje prie minėto atvaizdo buvo paskelbta tokia informacija: „A. Melnikovo vasarvietės statybos pradžia. Pamatų pašventinimas. 1865 m.“ 

2009 m. muziejaus buklete ir ant pažintinio stendo, įrengto prie pagrindinio įėjimo į parką Markučiuose, pateiktas panašus muziejaus pagrindiniame fonde saugomos nuotraukos aprašymas. Akmens pamatas, kurį užfiksavo fotografas, išties atrodo kaip Melnikovų–Puškinų dvaro Markučiuose pamatai, tačiau keista, kad tokia proga tarp paveikslėlyje esančių žmonių nematome nei paties Aleksejaus Melnikovo, nei jo šeimos narių. Taipogi, pastebėtina, kad ceremonijos iškilmingumas, didelis svečių skaičius nuotraukoje, metų laikas neatitinka 1867 m. architekto I. Lastovskio ir A. Melnikovo susirašinėjimo, kuriame jie aptarinėja gyvenamojo namo statybos eigą, laikotarpio. Atidžiau apžiūrėjus nuotrauką, apatiniame dešiniajame kampe matomas užrašas – „N. Filimonov, 1909 V. XXVIII.“ Atrastas minėtas užrašas prieštarauja nuotraukos aprašymui, kuriame teigiama, kad nuotraukoje užfiksuoti 1867 m., kai buvo klojami Melnikovų–Puškinų gyvenamojo namo pamatai. Tyrinėjant laikraščius, leistus prieš revoliuciją, 1909 m. birželio 11 d. Laikraštyje „Ruskoje slovo“ („Rusiškas žodis“) rastas trumpas pranešimas „Puškinskaja godovščina“ („Puškino jubiliejus“), kuriame rašoma:

„PSKOVAS, 28, V. Michailovskojės kaime, Opočetsko apskrityje, įvyko iškilmingas naujojo Puškino namo, kuris bus trečiajame dešimtmetyje egzistavusio statinio kopija, pamatų įrengimas. Šventėje dalyvavo dvarininkijos atstovai, kuriems vadovavo gubernijos vadovas admirolas Skvorcovas, Michailovskojės kaimo tvarkymo komiteto nariai ir daug moksleivių iš netoliese esančių mokyklų. Tuo pačiu metu buvo nuspręsta Michailovskojės kaime įkurti poeto vardu pavadintą rašytojų pensioną.“

Atsižvelgiant į informaciją, gautą iš daugiau nei šimto metų senumo leidinio, nuotrauka, saugoma Literatūrinio A. Puškino muziejaus fonde, įgyja ypatingą istorinę reikšmę, o atvaizdo fragmentų tyrimas leidžia teigti, kad atsiranda galimybė atkurti įvykį, kuris susijęs su Puškino namo atstatymo ceremonija Michailovskojės kaime po 1908 m. gaisro. Antrajame nuotraukos plane aiškiai matomas ir atpažįstamas auklės namas. Atsižvelgiant į anksčiau pateiktą informaciją, galima tokia Literatūrinio A. Puškino muziejaus pagrindinio fondo rinkinyje „Fotonuotraukos“ saugomos nuotraukos (F-28) atribucija: „A. Puškino dvaro sodybos pagrindinio namo pamatų pašventinimo ceremonija. Data: XX amžiaus pradžia. 1909 m. gegužės 28 d. Autorius Nikolajus Filimonovas. Sukūrimo vieta: Michailovskojės kaimas.“ 

Minėtos nuotraukos aprašymo pagrindimas leidžia užpildyti istorinio įvykio fragmentą ir iliustruoti A. Puškino dvaro atkūrimo statybos darbų pradžios pašventinimo ceremoniją, įvykusią 1909 m. gegužės 28 d. Michailovskojės kaime.

Galima daryti išvadą, kad ši nuotrauka neturi nieko bendra su Melnikovų–Puškinų dvaro sodybos pagrindinio gyvenamojo namo statyba Markučiuose.