Pagrindinis Renginiai Pažintis su eksponatais Varvaros ir Grigorijaus Puškinų labdara

Varvaros ir Grigorijaus Puškinų labdara


Grigorijus ir Varvara Puškinai aktyviai dalyvavo Vilniaus visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Sutuoktiniai užsiėmė labdara – jie savo lėšomis pinigais šelpė vaikų namus ir darželius, mokėjo stipendijas gabiems, bet iš neturtingų šeimų kilusiems moksleiviams.

Kadangi vargšų buvo daug, prieš šventes buvo organizuojamos labdaringos mugės, parodos, koncertai ir spektakliai. Mugių metu buvo prekiaujama kepiniais, saldumynais, megztais gaminiais, mediniais žaislais ir siuviniais. Buvo rengiamos labdaringos loterijas. Surinktos lėšos buvo naudojamos perkant vaistus ligoniams, remontuojant sunykusius vargšų namus, apmokant benamių butų nuomą, šelpiant našles, našlaičius ir neįgaliuosius, ir kita.

A. Puškino literatūrinio muziejaus kolekcijoje išliko Varvaros Puškinos nuotrauka Kūdikėlio Jėzaus prieglaudos, kurioje ji patarnavo kaip gailestingoji sesuo. Ši nuotrauka buvo padaryta XX a. pradžioje ir skirta atvirukų prekybai Vilniuje vykusios labdaringos parodos "Dievo vaikas" metu. Muziejuje taip pat saugomos dešimtys spektaklių programėlių, kuriose nurodyta, kad surinktos lėšos buvo skirtos neturtingiems gimnazijos moksleiviams.