Pagrindinis Žiniasklaida

Žiniasklaida

2022

„„Kultūra prieš karą“ Lietuvos rusų inteligentija smerkia Kremliaus veiksmus ir palaiko Ukrainą“ (DELFI.lt, 2022-02-27)
(«Культура против войны»: русская интеллигенция Литвы осудила действия Кремля и поддержала Украину (DELFI.lt, 2022-02-27))

„Rusų inteligencijos atstovai Lietuvoje smerkia karą Ukrainoje“ (LRT.lt, 2022-02-27)
(Представители русской интеллигенции Литвы осуждают войну в Украине (LRT.lt, 2022-02-27))

Levo Pavliščevo „Kelionių dienoraštis“ (LRT, Rusų gatvė, ved. Olegas Kurdiukovas, 2022-01-29)
(«Дневники Льва Павлищева» (LRT, телепрограмма «Русская улица», ведущий - Олег Курдюков, 2022-01-29))

Kaip galimas pagrindinio romano „Idiotas“ veikėjo prototipas svečiavosi Vilniuje (LRT, Rusų gatvė, ved. Olegas Kurdiukovas, 2022-01-30)
(Как возможный прототип главного героя романа «Идиот» гостил в Вильнюсе (LRT, Олег Курдюков, телепрограмма «Русская улица», 2022-01-30))

Pokalbis su Literatūrinio A. Puškino muziejaus darbuotoja Ana Marija Mackevič ir edukatore Viktorija Zausajeva (LRT, „Labas rytas, Lietuva”, 2022-01-15)
(Интервью с сотрудницей Литературного музея А. Пушкина Анной Марией Мацкевич и ведущей мастер-класса Викторией Заусаевой (LRT, „Labas rytas, Lietuva”, 2022-01-15))

Literatūrinio A. Puškino muziejaus seminaras pedagogams (LRT, „Santara”, 2022-01-08)
(Семинар Литературного музея А. Пушкина для педагогов (LRT, „Santara”, 2022-01-08))

Markučių dvaro Šv. Varvaros (Barboros) koplyčios fasado ikonų paroda Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje (Lietuvos ryto TV, 2022-01-07)
(Выставка икон с фасада часовни святой великомученицы Варвары (усадьба "Маркутье", Маркучяй, Вильнюс) в доме-музее Марии и Юргиса Шлапялисов (Вильнюс) (Lietuvos ryto TV, 2022-01-07))

Ką valgė per Kučias rusų dvarininkai? (LRT, „Santara”, 2022-01-07)
(Что ели русские дворяне во время Сочельника? (LRT, „Santara”, 2022-01-07))

Nadežda Petrauskienė apie stačiatikių Kalėdas (LRT, „Lietuvos diena”, 2022-01-07)
(Надежда Петраускене о православном Рождестве (LRT, „Lietuvos diena”, 2022-01-07))

2021

Anastasija Archipova: Vilnius – tai maža Visata (LRT, «Русская улица», 2021-12-22)
(Анастасия Архипова: Вильнюс – это маленькая Вселенная (LRT, «Русская улица», 2021-12-22))

Naujausi Vilniaus literatūrinio A Puškino muziejaus atradimai (LRT, „Santara”, 2021-12-22)
(Новейшие открытия Вильнюсского Литературного музея А. Пушкина (LRT, „Santara”, 2021-12-22))

Anastasija Archipova pristato savo parodą „FotoGrafika: Vilniaus atspindžiai“ (LRT, „Santara”, 2021-11-19)
(Анастасия Архипова представляет свою выставку «ФотоГрафика: отражения Вильнюса» (LRT, „Santara”, 2021-11-19))

Ruduo Markučių parke – Viena geriausių vietų Vilniuje šiuo metu – rudeniu pasidabinęs Markučių parkas (15min.lt, 2021-10-06)
(Осень в парке Маркучяй – Одно из самых лучших мест в Вильнюсе в данное время – парк Маркучяй осенью (15min.lt, 2021-10-06))

Pokalbis su Vilniaus A. Puškino muziejaus direktore, tarptautinės konferencijos „Literatūrinis muziejus: praeitis, dabartis, ateitis“ organizotore Nadežda Petrauskiene (LRT, „Santara”, 2021-10-01)
(Надежда Петраускене рассказывает о конференции «Литературный музей: прошлое, настоящее, будущее» (LRT, „Santara”, 2021-10-01))

Nadežda Petrauskienė, apie Tarptautinę konferenciją bei muziejaus veiklą, I dalis (LRT, „Santara”, 2021-10-01)
(Надежда Фаддеевна Петраускене о Международной конференции и музейных планах (часть I) (LRT, „Santara”, 2021-10-01))

Konferencijoje pristatytos „Kultūros įstaigų prieinamumo neregiams gairės“ (2021-09-29)
(На конференции представлено «Руководство по обеспечению доступности учреждений культуры для слепых» (2021-09-29))

Paroda „Lietuvos kultūros paveldas: Markučių dvaras – Literatūrinis A. Puškino muziejus“ Užutrakio dvaro sodybos parke
(Выставка «Культурное наследие Литвы: Усадьба Маркучяй - Литературный музей А. Пушкина» в Парк усадьбы Ужутракиса)

MUZIEJŲ NAKTIS (ICOM, 2021-07-03)
(НОЧЬ МУЗЕЕВ (ICOM, 2021-07-03))

Alytaus tautinių mažumų konkursas, apdovanuojimai padėka (Обзор, 2021-06-07)
(Давайте читать, петь и рисовать вместе, награждение (Обзор, 2021-06-07))

Apie projektą „Dvarų dėlionė“ (Lietuvos dailės istorikų draugija, 2021-05-04)
(О проекте «Усадебная мозаика» (Литовское сообщество историков живописи, 2021-05-04))

Lietuvos pilių ir dvarų apžvalga (Lietuvos pilių ir dvarų asociacija) (Lrytas, 2021-03-30)
(Обзор замков и поместий (Ассоциация замков и поместий Литвы) (Lrytas, 2021-03-30))

„Mano karantinas“ (LRT, 2021-03-10)
(Рубрика «Мой карантин» (LRT, 2021-03-10))

Marija Konickaja. „Daug ko teko mokytis iš naujo“ («Новая Газета - Балтия», 2021-04-03)
(Мария Коницкая «Многому пришлось учиться с нуля» («Новая Газета - Балтия», 2021-04-03))

Alytaus tautinių mažumų konkursas (Обзор, 2021-03-02)
(Давайте читать, петь и рисовать вместе (Обзор, 2021-03-02))

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos projektas „Pažinkime Lietuvos dvarus“
(Проект ассоциации замков и поместий Литвы «Узнаем литовские усадьбы»)

https://www.youtube.com/watch?v=3QeSasMxkeY

https://www.youtube.com/watch?v=QbhR3U_GoLs

https://www.youtube.com/watch?v=zP47OhwO5h4

Vokietijos Puškino draugija apie dalyvavimą Literatūrinio A. Puškino muziejaus konferencijoje bei vizito į Lietuvą apžvalga – https://www.puschkingesellschaft.com/vilnius
(Пушкинское общество в Германии об участии в конференции Литературного музея А. Пушкина, а также обзор визита в Литву – https://www.puschkingesellschaft.com/vilnius )

Literatūrinio A. Puškino muziejaus direktorė Nadežda Petrauskienė pasakoja apie nuveiktus darbus ir planus (LRT, „Santara”, 2021-01-20)
(Директор Литературного музея А. Пушкина Надежда Петраускене рассказывает о завершённых работах и о планах (LRT, „Santara”, 2021-01-20))

Lietuvos dailės istorikų draugija
(Литовское сообщество историков живописи) –

„Dvarų dėlionė“: kuo ypatingi Lietuvos dvarų parkai ir sodai? (2020-12-29)
(„Dvarų dėlionė“: чем особенны парки и сады литовских усадеб? (2020-12-29))

„Dvarų dėlionė“: kuo ypatingas reprezentacinis kiemas Lietuvos dvaruose? (2021-01-01)
(„Dvarų dėlionė“: в чем особенность репрезентативного двора в литовских усадьбах?  (2021-01-01))

„Dvarų dėlionė“: kokia egzotika slėpėsi Lietuvos dvarų oranžerijose? (2020-12-30)
(„Dvarų dėlionė“: какая экзотика скрывалась в оранжереях литовских усадеб? (2020-12-30))

„Dvarų dėlionė“: kas yra palivarkas? (2021-01-06)
(„Dvarų dėlionė“: что такое фольварк? (2021-01-06))

„Dvarų dėlionė“: kas vyko dvaro tarnų patalpose? (2021-01-07)
(„Dvarų dėlionė“: что происходило в помещениях слуг усадьбы? (2021-01-07))

„Dvarų dėlionė“: kur paveikslus kabino Lietuvos dvarininkai? (2021-01-10)
(„Dvarų dėlionė“: где литовские помещики вешали картины? (2021-01-10))

„Dvarų dėlionė“: kam reikalingas miegamasis, kuriame nemiegama? (2021-01-13)
(„Dvarų dėlionė“: зачем нужна спальня в которой не спят? (2021-01-13))

„Dvarų dėlionė“: kada atsirado bendri sutuoktinių miegamieji? (2021-01-20)
(„Dvarų dėlionė“: когда появились общие спальни супругов? (2021-01-20))

2020

Laida „Krikščionio žodis“ (LRT, 2020-09-20)
(Передача «Krikščionio žodis» (LRT, 2020-09-20))

Restauruotos Markučių dvaro Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos (Biržų krašto muziejus „Sėla“, 2020-06-19)
(Реставрированные иконы фасада часовни Св. Варвары в Маркучяй (Биржайский краеведческий музей «Села», 2020-06-19))

Literatūrinio A. Puškino muziejaus Vilniuje (Lietuva) darbuotojų Julijos Žurinos ir Marijos Konickajos vebinaras „A. Puškinas ir Lietuva“ (2020-06-11)
(Вебинар сотрудников Литературного музея А. Пушкина в Вильнюсе (Литва) Юлии Журиной и Марии Коницкой «А.С. Пушкин и Литва» (2020-06-11))

Tarptautinis online-maratonas „Mano Puškinas“, skirtas A. Puškino gimimo dienai ir Rusų kalbos dienai (2020-06-06)
(Международный онлайн-марафон «Мой Пушкин», посвященный дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка (2020-06-06))

Teatras. Imersinis teatras: režisierius Tadas Montrimas apie „Dėdę Vanią“ (LRT Plius, 2020-04-05)
(Театр. Иммерсивный театр: режиссер Тадас Монтримас о «Дяде Ване» (LRT Plius, 2020-04-05)

Konstantinas Makovskis. Varvaros Dmitrijevnos Volkovos portretas (Эрмитажная академия, 2020-03-08)
(Константин Маковский. Портрет Варвары Дмитриевны Волковой (Эрмитажная академия, 2020-03-08))

Heičenkos atminimo skaitymuose pasirašyta sutartis tarp „Michailovskoje“ ir Puškino muziejaus Vilniuje («Псковская Лента Новостей», 2020-02-13)
(На чтениях памяти Гейченко подписан договор между «Михайловским» и пушкинским музеем в Литве («Псковская Лента Новостей», 2020-02-13))

Muziejininkės A. Archipova ir E. Averina pasakoja apie poeto vaikų ir vaikaičių likimus (LRT, „Santara”, ciklas „Vilniaus A. Puškino literatūrinio muziejaus istorija ir atradimai“, ved. N. Mackevič, 2020-02-10)
(Музейные работники А. Архипова и Э. Аверина рассказывают о судьбах детей и внуков поэта (LRT, „Santara”, цикл «История и находки Вильнюсского Литературного музея А. Пушкина», вед. Н. Мацкевич, 2020-02-10))

Aleksandro Puškino sūnėno dienoraštis (LRT, „Santara”, ciklas „Vilniaus A. Puškino literatūrinio muziejaus istorija ir atradimai“, ved. N. Mackevič, 2020-01-27)
(Дневник племянника Александра Пушкина (LRT, „Santara”, цикл «История и находки Вильнюсского Литературного музея А. Пушкина», вед. N. Mackevič, 2020-01-27))

Muziejininkės A. Archipova ir E.Averina paneigia mitus apie sodybą, šeimininkus ir atskleidžia vieną muziejaus paslaptį (LRT, „Santara”, ciklas „Vilniaus A. Puškino literatūrinio muziejaus istorija ir atradimai“, ved. N. Mackevič, 2020-01-20)
(Музейные работники А. Архипова и Э. Аверина опровергают мифы об усадьбе, владельцах и расскрывают один секрет музея (LRT, „Santara”, цикл «История и находки Вильнюсского Литературного музея А. Пушкина», вед. N. Mackevič, 2020-01-20)

Žavingos akimirkos su Puškino Markučiuose («Обзор», 2020-01-17)
(Чудные мгновения с Пушкиным в Маркучяй («Обзор», 2020-01-17))

Laida apie Markučių dvaro šeimininkę Varvarą Puškiną (LRT, „Santara”, ciklas „Vilniaus A. Puškino literatūrinio muziejaus istorija ir atradimai“, ved. N. Mackevič, 2020-01-13)
(Передача о хозяйке усадьбы Маркучяй Варваре Пушкиной (LRT, „Santara”, цикл «История и находки Вильнюсского Литературного музея А. Пушкина», вед. N. Mackevič, 2020-01-13))

Vilniaus Aleksandro Puškino literatūrinis muziejus: tapome sostinės gyventojų traukos centru (LRT, „Santara”, ciklas „Vilniaus A. Puškino literatūrinio muziejaus istorija ir atradimai“, ved. N. Mackevič, 2020-01-06)
(Вильнюсский музей Александра Пушкина: становимся центром притяжения жителей столицы (LRT, „Santara”,цикл «История и находки Вильнюсского Литературного музея А. Пушкина», вед. N. Mackevič, 2020-01-06))

2019

Vebinaras tema „A. Puškino muziejus Vilniuje: istorija ir dabartis“ (2019-12-12)
(Вебинар на тему «Музей А.С. Пушкина в Вильнюсе: история и современность» (2019-12-12))

Projekto „Melnikovų-Puškinų gyvenamojo namo statybos istorija“ (Valstybinis A. Puškino muziejus, Maskva, Rusijos Federacija, 2019-12-12)
(Презентация проекта «История строительства господского дома Мельниковых-Пушкиных» (Государственный музей А. С. Пушкина, Москва, Российская Федерация, 2019-12-12))

Pasimatymas su rusų romansu Markučiuose («Обзор», 2019-12-05)
(Свидание с русским романсом в Маркучай («Обзор», 2019-12-05))

Atradimai. Markučių Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos (Bažnytinio paveldo muziejus, 2019-09-15)
(Находки. Иконы фасада часовни Св. Варвары в Маркучяй (Bažnytinio paveldo muziejus, 2019-09-15))

Jubiliejus praeina, o Puškinas - amžinas! («Обзор», 2019-07-05)
(Юбилеи проходят, а Пушкин - вечен! («Обзор», 2019-07-05))

„Puškinas – tai mūsų viskas!“ («Литовский курьер», 2019-06-16)
(«Пушкин – наше все» («Литовский курьер», 2019-06-16))

Puškino gimimo dieną Vilniuje atšventė poeto jauniausiojo sūnaus dvare («Обзор», 2019-06-10)
(День рождения Пушкина в Вильнюсе отметили в усадьбе младшего сына поэта («Обзор», 2019-06-10))

„Puškinas – mūsų. Viskas!“ («Обзор», 2019-06-09)
(«Пушкин – это наше. Всё!» («Обзор», 2019-06-09))

Puškino dienos Markučiuose («Литовский курьер», 2019-06-09)
(Пушкинские дни в Маркучяй («Литовский курьер», 2019-06-09))

Puškinas šalia («Литовский курьер», 2019-06-09)
(Пушкин рядом («Литовский курьер», 2019-06-09))

Grigorijus ir Varvara Puškinai («Новая Газета Кубани», 2019-06-04)
(Григорий и Варвара Пушкины («Новая Газета Кубани», 2019-06-04))

Režisierius T. Montrimas: imersinio spektaklio „Dėdė Vania“ žiūrovai gaus naujų įspūdžių («Литовский курьер», 2019-06-02)
(Режиссер Т. Монтримас: зрители иммерсивного спектакля «Дядя Ваня» получат новые впечатления («Литовский курьер», 2019-06-02))

J. Jurkevičienė. Puškinų cerkvės ikonų istorija («Экспресс-неделя» №16, 2019-04-18)
(История икон церкви Пушкиных («Экспресс-неделя» №16, 2019-04-18))

Markučių dvaro koplyčios atradimai („Klasika ir tradicijos”, 2019-04-13)
(Находки часовни усадьбы Маркучяй  („Klasika ir tradicijos”, 2019-04-13))

Puškino geležinkelio svajonė («Наука и Жизнь» №4)
(Железнодорожная мечта Пушкина («Наука и Жизнь» №4))

Šv. Varvaros koplyčia ir jos unikalios ikonos (LRT, „Panorama“, 2019-03-29)
(Часовня Св. Варвары и ее уникальные иконы (LRT, „Panorama“, 2019-03-29))

Vilnius: Puškinų namo Markučiuose paslaptys (The Baltic point, 2019-03-19)
(Вильнюс: тайны дома Пушкиных в Маркутье (The Baltic point, 2019-03-19))

Markučių dvaro žaidimai (LRT, „Labas rytas, Lietuva“, 2019-03-01)
(Игры усадьбы Маркучяй (LRT, „Labas rytas, Lietuva“, 2019-03-01))

Lietuvos pilių ir dvarų apžvalga (Lietuvos pilių ir dvarų asociacija), žemėlapis
(Обзор замков и поместий Литвы (Ассоциация замков и поместий Литвы), карта)

2018

Lietuvos pilių ir dvarų apžvalga (Lietuvos pilių ir dvarų asociacija) (2018-11-18)
(Обзор замков и поместий Литвы (Ассоциация замков и поместий Литвы) (2018-11-18))

Jakubas Kolasas ir Vilnius («Литовский курьер», 2018-08-21)
(Якуб Колас и Вильнюс («Литовский курьер», 2018-08-21))

Dvaras Markučiuose: 150 metų ilgumo istorija (Литовский Курьер, 2018-08-13)
(Усадьба в Маркучяй: история длиною в 150 лет (Литовский Курьер, 2018-08-13))

Muziejus tai ne negyva statistika, o gyva istorija («Литовский курьер», 2018-03-29)
(Музей не безжизненная статика, а живая история («Литовский курьер», 2018-03-29))

„Nesuvokiamos Galios buvimas“ («Литовский курьер», 2018-02-01)
(«Присутствие непостижимой Силы» («Литовский курьер», 2018-02-01))

Kalėdinis forumas „Laikas – šventykla – žmogus“ (2018-01-16)
(Рождественский форум „Время – храм – человек“ (2018-01-16))

2017

Koncertas Markučių parke (Literatūrinis A. Puškino muziejus (2017-09-04)
(Концерт в парке Маркучай (Литературный музей А. С. Пушкина) (2017-09-04))