Struktūra

Direktorė Nadežda Petrauskienė: direktorius@puskinas.lt, +370 5 260 00 80

Ūkio dalies vedėja Regina Melianienė: ukis@puskinas.lt, +370 5 260 04 15

Vyr. fondų saugotoja Marija Konickaja: fondai@puskinas.lt, +370 5 260 00 80

Plėtros projektų specialistas: projektai@puskinas.lt, +370 5 260 00 80

Ekskursijų vadovė Miglė Mikulėnaitė: edukacija@puskinas.lt, +370 647 95944

Muziejininkė Rūta Gluchovaitė: info@puskinas.lt, +370 5 260 00 80

Muziejininkė Elina Averina: archyvai@puskinas.lt, +370 5 260 04 15

Muziejininkė (renginių organizatorė) Ana Marija Mackevič: renginiai@puskinas.lt, +370 605 13085